عملیات 401

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
8,392
4,200
4,006
Closed
1
Always
293
2
116

سلام دوستان به کلن خودتون خوش اومدید رعایت احترام و ادب الزامی اعطای مقام با نظر لیدر هدف (همه برای ارتقا و پیشرفت کلن)پر کردن رک الزامی زدن وار در ساعت اول الزامی تا

Clan Bests

12,195
5,756
13
#Y2G80UP9
1
TH 11
BH 4
149
Crystal League I
2,496
722
1,946
142
412
110
95
25
2
TH 11
BH 7
162
Crystal League III
2,105
1,639
2,769
755
648
252
12
35
3
TH 8
BH 4
93
Silver League I
1,312
1,791
77
1
109
182
0
0
4
TH 7
61
Silver League I
1,244
134
0
0
0
0
0
0
5
TH 7
BH 3
71
Silver League II
1,123
1,615
80
1
0
60
0
0
6
TH 7
BH 3
69
Silver League II
1,103
2,081
50
0
0
40
0
0
7
TH 6
BH 3
61
Silver League II
1,095
2,020
50
0
0
60
0
0
8
TH 6
BH 3
55
Silver League III
963
1,717
50
0
0
120
0
0
9
TH 5
BH 3
45
Silver League III
856
1,729
50
0
0
75
25
10
10
TH 5
BH 4
29
Silver League III
855
30
1,273
97
0
0
0
0
11
TH 5
BH 5
29
Silver League III
840
15
1,119
70
0
0
0
0
12
TH 4
BH 2
21
Bronze League I
793
0
109
2
0
45
8
3
13
TH 4
BH 3
36
Bronze League I
728
127
50
0
0
45
0
0
14
TH 5
BH 3
42
Bronze League I
727
1,710
50
0
0
45
0
6
15
TH 4
BH 3
37
Bronze League I
705
165
79
1
0
30
0
0
16
TH 4
BH 2
22
Bronze League I
681
0
202
4
0
30
13
3
17
TH 4
BH 2
25
Bronze League I
641
0
157
2
0
75
18
3
18
TH 4
BH 2
31
Bronze League I
615
196
50
0
0
0
0
0
19
TH 4
BH 2
11
Bronze League II
551
0
78
1
0
0
0
0
20
TH 4
13
Bronze League II
540
0
0
0
0
0
0
0
21
TH 3
8
Bronze League III
423
0
0
0
0
0
0
0
22
TH 4
10
Unranked
386
0
0
0
0
0
0
0
23
TH 3
7
Unranked
183
0
0
0
0
0
0
0