<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡

46
Invite only
Vietnam
0
Master League I 32,060 27,797 29 Always 99 ? ?
Friendly
Talkative

TOP KINH ĐÔ HỘI VIỆT NAM GIAO LƯU VÀ HỌC HỎI 🇻🇳🇻🇳🇻🇳😘

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote