خزر

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
12,350
400
8,609
Invite Only
0
Always
324
0
267

وار، لیگ,,,رفت و امد ,ازاد,جایزه لیگ میرسه به اونی که بیشترین ستاره رو گرفته و اتک سه ستاره زده

Clan Bests

18,695
16,432
5
#29V0GQJ0
1
TH 11
BH 8
193
Champion League III
3,323
1,516
3,727
2,136
3,206
385
1
5
2
TH 11
BH 6
126
Crystal League II
2,247
391
1,987
406
20
213
0
22
3
69
Gold League I
1,816
?
2,074
?
48
289
?
?
4
75
Gold League I
1,802
?
679
?
73
209
?
?
5
TH 9
BH 4
159
Gold League II
1,763
3,064
1,099
41
436
214
20
17
6
88
Gold League II
1,724
?
285
?
342
130
?
?
7
TH 11
BH 3
108
Gold League II
1,662
1,771
143
3
1,506
1,079
13
16
8
TH 8
81
Gold League III
1,527
323
0
0
0
0
0
0
9
TH 6
BH 4
50
Gold League III
1,517
34
1,502
62
236
1,085
69
21
10
TH 9
BH 2
93
Gold League III
1,514
440
50
0
0
0
0
0
11
36
Silver League I
1,275
?
1,296
?
1,068
1,606
?
?
12
50
Silver League I
1,218
?
1,781
?
48
460
?
?
13
TH 7
BH 4
110
Silver League II
1,165
3,243
1,312
73
371
100
0
10
14
TH 7
BH 3
95
Silver League II
1,134
3,139
405
12
197
40
2
11
15
TH 7
44
Silver League II
1,110
3
0
0
0
0
0
0
16
TH 7
BH 3
106
Silver League II
1,046
3,285
462
14
148
40
4
8
17
19
Silver League III
856
?
131
?
271
221
?
?
18
20
Silver League III
802
?
467
?
109
131
?
?
19
TH 6
BH 2
36
Bronze League I
745
135
50
0
55
208
0
0
20
TH 6
BH 2
35
Bronze League I
684
111
50
0
115
160
0
0
21
16
Bronze League I
671
?
398
?
13
60
?
?
22
17
Bronze League I
617
?
235
?
79
155
?
?
23
16
Bronze League II
590
?
437
?
77
128
?
?
24
TH 3
19
Bronze League III
411
31
0
0
0
0
0
0
25
TH 3
10
Unranked
379
0
0
0
0
0
0
0
26
TH 3
9
Unranked
379
0
0
0
0
0
0
0
27
TH 3
8
Unranked
312
0
0
0
0
0
0
0