بچه های محل

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
29,269
4,200
23,642
Closed
1
Always
281
?
?

سلام ب کلن بچهای محل خوش اومدین. در حال عضوگیری تان۰۱و۱۱و۲۱👑فعال باشیدوگرنه کیک میشید👑مهم ترین ادبواحترامه👑کولیدری۰۰۰۴دونات👑رفتوامدممنوع👑موفق باشید👑چالش زیر۰۰۰۳کیک موندگاری قدمت روچشم👑موفق باشید👑مشهد👑

Clan Bests

38,999
31,159
7
#29QJ9CU9
1
TH 12
BH 8
218
Titan League II
4,467
1,581
937
3,585
1,767
4,729
4,124
59
0
2
TH 12
BH 6
196
Titan League III
4,284
859
2,357
338
7,326
3,950
182
3
3
188
Titan League III
4,120
?
2,905
?
3,044
2,195
?
?
4
170
Champion League I
4,075
?
3,613
?
1,623
1,719
?
?
5
173
Champion League I
3,827
?
3,331
?
1,046
1,109
?
?
6
130
Champion League II
3,522
?
2,794
?
2,294
3,907
?
?
7
168
Champion League III
3,462
?
2,223
?
929
726
?
?
8
147
Champion League III
3,399
?
2,893
?
892
1,210
?
?
9
171
Champion League III
3,303
?
3,159
?
218
167
?
?
10
155
Champion League III
3,292
?
2,610
?
323
625
?
?
11
167
Champion League III
3,291
?
2,556
?
393
1,581
?
?
12
TH 9
BH 7
121
Champion League III
3,252
218
2,710
348
56
1,380
0
0
13
188
Champion League III
3,252
?
2,732
?
5,708
1,212
?
?
14
TH 10
BH 4
144
Champion League III
3,203
545
2,447
146
0
102
11
11
15
165
Master League I
3,089
?
3,292
?
1,397
350
?
?
16
146
Master League II
2,979
?
2,529
?
2,481
208
?
?
17
138
Master League II
2,971
?
2,189
?
1,473
1,776
?
?
18
134
Master League II
2,932
?
3,128
?
0
437
?
?
19
124
Master League II
2,915
?
2,660
?
36
501
?
?
20
136
Master League II
2,827
?
1,922
?
162
311
?
?
21
TH 10
BH 6
127
Master League II
2,804
519
2,489
526
0
629
15
11
22
169
Master League III
2,784
?
2,174
?
1,557
839
?
?
23
135
Master League III
2,711
?
847
?
72
862
?
?
24
102
Master League III
2,707
?
2,157
?
0
66
?
?
25
108
Crystal League I
2,559
?
2,016
?
0
61
?
?
26
118
Crystal League I
2,477
?
1,536
?
423
742
?
?
27
158
Crystal League III
2,177
?
1,021
?
35
101
?
?
28
128
Gold League II
1,660
?
1,966
?
426
939
?
?
29
58
Gold League III
1,578
?
319
?
1
121
?
?
30
86
Silver League I
1,263
?
595
?
42
408
?
?