โป๊ะ..โป๊ะ..

Thailand
Clan Badge
25,210
4,200
19,761
Invite Only
1
Twice a week
356
?
?

รับเฉพาะทราว12 วัยทำงาน🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Clan Bests

54,625
39,632
10
#P2UR20PJ
1
TH 12
BH 8
221
Titan League I
4,888
2,083
8,812
4,184
1,901
1,531
1,970
41
6
2
TH 12
BH 8
207
Titan League I
4,713
493
681
4,141
3,524
7,150
3,204
34
1
3
TH 12
BH 8
191
Titan League II
4,689
1,473
1,535
3,646
1,422
72
144
37
3
4
TH 12
BH 8
179
Titan League II
4,648
459
383
2,866
517
820
2,809
28
1
5
TH 12
BH 6
201
Titan League II
4,491
513
961
2,463
472
2,161
966
225
4
6
TH 12
BH 8
220
Champion League I
4,090
1,463
88
4,306
2,538
1,103
2,594
73
1
7
TH 12
BH 5
213
Champion League I
4,072
2,401
6,679
2,184
243
1,035
644
0
0
8
TH 11
BH 5
162
Champion League II
3,734
1,135
1,896
148
1,579
132
0
0
9
TH 11
BH 8
172
Champion League II
3,669
944
3,135
928
30
0
14
6
10
TH 12
BH 8
213
Champion League II
3,595
1,308
822
3,675
1,476
1,650
2,767
3
1
11
TH 11
BH 6
148
Champion League II
3,557
499
2,277
312
840
1,121
0
0
12
178
Champion League III
3,427
?
2,796
?
0
0
?
?
13
TH 11
BH 5
194
Champion League III
3,314
1,261
2,091
2,161
298
40
0
1
1
14
TH 9
BH 5
113
Master League III
2,720
120
1,976
139
404
922
1
0
15
TH 9
152
Master League III
2,662
89
3,068
?
832
0
4
1