<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

%BE_Ga_tn%

29
Anyone can join
Vietnam
0
Gold League II 9,450 12,400 22 Always 96 3 19
Talkative
Underdog
Newbie Friendly

Chào mừng ae đến với clan, ưu tiên ae hall thấp chưa có clan, cần 1 làm nv hội, cần người dont quân ạ

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote