Indian Knights

الهند
Clan Badge
31,978
3,000
29,528
بدعوه فقط
3
دائماً
569
?
?

╭╮╭╮╭┳━━┳━━━╮╭╮ ┃┃┃┃┃┃╭╮┃╭━╮┃┃┃ ┃┃┃┃┃┃┃┃┃╰━╯┃┃┃ ┃╰╯╰╯┃╰╯┃╭╮╭╯╰╯ ╰╮╭╮╭┫╭╮┃┃┃╰╮╭╮ ╱╰╯╰╯╰╯╰┻╯╰━╯╰╯

أفضليات القبيلة

36,270
32,394
39
#2GQ2UQJL
1
قاعة مدينة 12
BH 8
232
دوري تيتان II
4,660
3,292
1,908
3,738
1,196
1,436
438
84
0
2
قاعة مدينة 10
BH 6
146
دوري تيتان III
4,298
1,933
2,660
487
80
66
119
1
3
قاعة مدينة 12
BH 8
188
دوري تيتان III
4,245
919
4,205
3,264
514
534
15
7
4
قاعة مدينة 11
BH 8
203
دوري تيتان III
4,228
2,231
3,350
2,176
4,249
3,253
50
6
5
قاعة مدينة 12
BH 8
193
دوري تيتان III
4,146
2,084
1,838
3,331
1,269
72
424
14
2
6
قاعة مدينة 11
BH 8
171
دوري الأبطال I
4,023
1,651
3,277
888
2
135
26
0
7
قاعة مدينة 11
BH 8
164
دوري الأبطال I
3,949
1,643
3,038
1,345
782
2,323
141
14
8
قاعة مدينة 11
BH 8
193
دوري الأبطال II
3,720
2,353
3,999
2,460
405
1,273
0
0
9
قاعة مدينة 11
BH 7
168
دوري الأبطال II
3,699
1,569
3,099
1,212
103
1,289
23
4
10
قاعة مدينة 11
BH 7
180
دوري الأبطال II
3,555
1,210
2,439
492
166
469
0
1
11
قاعة مدينة 11
BH 6
165
دوري الأبطال II
3,520
1,435
2,435
452
0
37
31
3
12
قاعة مدينة 11
BH 8
162
دوري الأبطال III
3,422
1,423
2,995
1,214
687
1,370
1
10
13
قاعة مدينة 10
BH 8
167
دوري الأبطال III
3,235
2,366
3,337
2,124
5,074
1,723
24
1
14
قاعة مدينة 11
BH 8
181
دوري الأبطال III
3,225
1,170
4,000
2,874
127
37
33
19
15
قاعة مدينة 10
BH 8
157
دوري المحتنرف I
3,194
1,360
3,576
1,658
0
231
8
4
16
قاعة مدينة 11
BH 7
179
دوري المحتنرف I
3,007
1,055
2,513
676
107
248
49
21
17
156
دوري المحترف II
2,987
?
3,080
?
1,685
557
?
?
18
قاعة مدينة 11
BH 6
133
دوري المحترف II
2,848
1,294
1,982
203
3
501
0
0
19
قاعة مدينة 10
BH 5
164
دوري المحترف III
2,697
1,066
2,150
397
0
131
3
1
20
قاعة مدينة 10
BH 8
144
دوري المحترف III
2,673
1,018
3,644
1,397
0
131
0
5
21
قاعة مدينة 9
BH 6
159
الدوري الكريستالي I
2,562
1,096
2,144
554
3,326
859
0
1
22
قاعة مدينة 11
BH 6
145
الدوري الكريستالي I
2,555
1,577
2,304
339
207
656
3
7
23
قاعة مدينة 9
BH 5
154
الدوري الكريستالي I
2,424
1,769
1,619
195
161
1,351
35
2
24
قاعة مدينة 9
BH 6
94
الدوري الكريستالي III
2,043
332
1,939
293
117
575
11
9
25
قاعة مدينة 10
BH 5
151
الدوري الكريستالي III
2,032
2,451
2,090
191
1
589
0
0
26
قاعة مدينة 9
BH 6
120
الدوري الذهبي I
1,959
2,297
1,904
108
0
124
0
0
27
قاعة مدينة 9
BH 4
131
الدوري الذهبي I
1,914
3,971
1,527
127
0
279
0
0
28
قاعة مدينة 10
BH 8
156
الدوري الذهبي I
1,841
781
3,168
1,073
0
234
0
0
29
قاعة مدينة 11
BH 8
159
الدوري الذهبي II
1,777
1,764
2,778
1,331
4,289
1,324
36
19
30
قاعة مدينة 9
BH 6
158
الدوري الذهبي II
1,737
1,641
2,365
484
124
606
13
4
31
قاعة مدينة 8
BH 4
88
الدوري الذهبي II
1,604
853
791
50
1
204
14
1
32
قاعة مدينة 9
BH 4
124
الدوري الذهبي III
1,560
2,689
1,436
151
0
93
0
0
33
قاعة مدينة 8
BH 5
101
الدوري الذهبي III
1,555
1,407
1,655
92
0
307
19
12
34
91
الدوري الذهبي III
1,528
?
2,057
?
3
156
?
?
35
قاعة مدينة 8
BH 3
97
الدوري الذهبي III
1,452
1,361
82
1
0
51
2
8
36
قاعة مدينة 8
BH 5
112
الدوري الذهبي III
1,436
3,809
1,632
119
0
234
10
2
37
قاعة مدينة 8
BH 8
122
الدوري الذهبي III
1,403
1,648
3,251
1,183
0
131
7
2
38
قاعة مدينة 8
BH 5
88
الدوري الفضي I
1,247
497
1,897
244
0
102
7
2
39
قاعة مدينة 7
BH 3
94
الدوري الفضي II
1,159
2,367
490
18
0
20
2
12
40
قاعة مدينة 10
BH 4
80
الدوري الفضي II
1,117
716
1,299
69
2
462
0
0
41
قاعة مدينة 7
BH 3
75
الدوري الفضي II
1,050
2,091
263
7
0
40
3
0
42
قاعة مدينة 6
BH 3
49
الدوري الفضي III
915
46
278
8
0
0
0
1
43
قاعة مدينة 9
BH 3
63
الدوري الفضي III
905
1,363
314
9
0
0
0
0
44
قاعة مدينة 9
BH 7
76
الدوري الفضي III
878
718
2,260
375
0
31
0
0
45
قاعة مدينة 10
BH 4
80
الدوري البرونزي III
450
1,571
121
3
606
791
0
0